استفاده از قطعات یدکی اصل

استفاده از قطعات یدکی اصل

استفاده از قطعات یدکی اصل
استفاده از قطعات یدکی اصل
شنبه15تير1398 ساعت 10:39

مشتریان محترم

استفاده از قطعات یدکی اصلی در تعمیرگاه مجاز ضامن سلامت شما و خودروی شماست. استفاده از هرگونه قطعه متفرقه علاوه بر باطل کردن گارانتی خودروی شما ، می تواند آسیب های جدی به خودرو وارد کرده و در موارد مربوط به ایمنی ، جان سرنشینان خودرو را به خطر بیندازد.