رفع اختلال خطهای تلفن تعمیرگاه مرکزی

رفع اختلال خطهای تلفن تعمیرگاه مرکزی

رفع اختلال خطهای تلفن تعمیرگاه مرکزی
رفع اختلال خطهای تلفن تعمیرگاه مرکزی
دوشنبه3تير1398 ساعت 13:51

مشتریان گرامی

ضمن عرض پوزش به دلیل قطعی خطهای تعمیرگاه مرکزی شرق، به اطلاع می رساند هم اکنون مشکل برطرف شده و امکان برقراری تماس برای شما عزیزان میسر می باشد.