اطلاعیه عاملیت های مجاز

اطلاعیه عاملیت های مجاز

اطلاعیه عاملیت های مجاز
اطلاعیه عاملیت های مجاز
شنبه25خرداد1398 ساعت 10:10

مشتریان محترم شرکت مدیاموتورز

به اطلاع می رساند با توجه به سوء استفاده های صورت گرفته از نام شرکت مدیاموتورز ، لیست عاملیت های مجاز در وب سایت شرکت قابل دسترس می باشد. جهت جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی ، فقط به عاملیت های مجاز مراجعه نمایید.

این شرکت با هیچ عاملیت، تعمیرگاه و فرد دیگری همکاری ندارد.