سامانه پیامکی ارتباط با مشتریان مدیاموتورز

سامانه پیامکی ارتباط با مشتریان مدیاموتورز

سامانه پیامکی ارتباط با مشتریان مدیاموتورز
سامانه پیامکی ارتباط با مشتریان مدیاموتورز
دوشنبه23ارديبهشت1398 ساعت 11:08

مشتریان گرامی مدیاموتورز:

سامانه پیامکی ارتباط با مشتریان به شماره 2123529000 جهت هرگونه انتقاد، پیشنهاد ،سوال ، رزرو نوبت تعمیرگاه مرکزی تهران و ... راه اندازی شد.