سرپرست شبکه نمایندگان خبر داد

سرپرست شبکه نمایندگان خبر داد

سرپرست شبکه نمایندگان خبر داد
رشد و بهبود شاخص های مختلف خدمات پس از فروش شرکت مدیا موتورز
شنبه17تير1396 ساعت 11:52

سرپرست شبکه نمایندگان مدیا موتورز گفت: با تلاش های صورت گرفته، خوشبختانه شاهد رشد و بهبود شاخص های مختلف در حوزه خدمات پس از فروش این شرکت هستیم.

محمد حسنی در همایش سالیانه عاملیت های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیا موتورز با بیان اینکه همایش امسال با محوریت فروش و خدمات پس از فروش برگزار می شود، اظهار کرد: در ارزیابی متوسط شاخص رضایتمندی مشتریان از عاملیت های مدیاموتورز، شاخص هایی نظیر نحوه نوبت دهی، مدت زمان صرف شده جهت پذیرش تعمیر و تحویل خودرو، تامین به موقع قطعات، ثبت ایرادات، کیفیت سرویس، کیفیت تعمیرات، هزینه پرداختی، توضیحات ارائه شده و رفتار و برخورد پرسنل مورد بررسی قرار می گیرد که خوشبختانه در این شاخص با توجه به تلاش های صورت گرفته، شاهد رشد 4/11درصدی در سه ماهه چهارم سال 95 نسبت به سه ماهه اول این سال را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته، در متوسط شاخص ارزیابی عملکرد عاملیت ها به نسبت سه ماهه اول سال 95 شاهد رشد 11 درصدی در سه ماهه چهارم این سال بوده ایم. در شاخص کارایی نیز در این بازه زمانی مورد اشاره رشد 4/7 درصدی به دست امد که امیدوارم این رشد نیز با توجه به اهمیت این شاخص در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.

سرپرست شبکه نمایندگان مدیا موتورز گفت: اگر بخواهیم شاخص تلفیقی که مجموع شاخص های ادراکی، عملکردی و کارآیی می باشد را نیز در نظر بگیریم، در زمستان 95 رشد 2/12 درصدی را نسبت به بهار 95 مشاهده می کنیم.

حسنی افزود: در رابطه با متوسط امتیاز وضعیت نمایندگان نیز افزایش 9/21 درصدی را در سال 95 نسبت به سال ما قبل آن شاهد هستیم. از سوی دیگر ارزیابی ها رشد 5/10 درصدی را در متوسط کل ارزیابی عاملیت ها در سال 95 نسبت به سال 94 نشان می دهد.

وی ادامه داد: در  ارزیابی کلی در امتیاز جامع رضایت مندی مشتریان از شرکت مدیا موتورز در سال 95 یعنی از ابتدای فصل بهار تا انتهای فصل زمستان، رشد 8 درصدی نیز مشاهده می شود.

سرپرست شبکه نمایندگان مدیا موتورز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات ارائه شده از سوی این شرکت، خاطرنشان کرد: درکمپین زمستانه 13% و کمپین نوروزی 14% نسبت به سال 94 افزایش پذیرش داشته ایم. همچنین در کمپین تابستانه سال 96 که برای اولین بار در شرکت اجرا شد، پذیرش بیش از 700 خودرو ثبت شده است.

وی با بیان اینکه 23% کاهش را در رابطه با شکایات قابل پذیرش در سال 95 به نسبت ماقبل آن شاهد بوده ایم، افزود: درحوزه پشتیبانی فنی در طول سال 95 بیش از 12 هزار  تماس پاسخ داده شده است. همچنین زمان پاسخگویی PWA طی این مدت از 10 دقیقه به 5/6 دقیقه کاهش پیدا کرده است.

سرپرست شبکه نمایندگان مدیا موتورز ادامه داد: یکی از مهمترین تاکیدات این شرکت، بحث آموزش در حوزه فروش وخدمات پس از فروش و است. دوره های آموزشی با رویکرد جدید از ابتدای مرداد ماه سال جاری شروع خواهد شد و برنامه های جامعی در این خصوص درنظر گرفته شده است. هدف از برگزاری این آموزش ها بروز رسانی دانش فنی و عمومی و ارتقای سطح مهارت های پرسنل عاملیت های مجاز مدیا موتورز می باشد.

وی ضمن اعلام اینکه در این مدت کلیه دستورالعملها  در حوزه خدمات پس از فروش به روز رسانی شده اند، خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال گزارش فصلی رضایت مشتریان از عاملیت ها بصورت تخصصی در اختیار عاملین محترم قرار میگیرد تا مدیران عاملیت ها بتوانند نقاط قوت و ضعف خود را در رابطه با رضایت مشتریان بدانند و اقدامات اصلاحی خود را بر این اساس برنامه ریزی نمایند.

حسنی با بیان اینکه با تلاش های صورت گرفته شاهد کاهش میزان عدم موجودی واحد قطعات مدیا موتورز هستیم، ابراز کرد: با تمهیدات صورت گرفته، به زودی سفارش گذاری بر مبنای نقطه سفارش در عاملیت های شرکت مدیاموتورز راه اندازی خواهد شد.