معرفی عاملیت های برتر مدیاموتورز

معرفی عاملیت های برتر مدیاموتورز

معرفی عاملیت های برتر مدیاموتورز
عاملیت های برتر مدیاموتورز در حوزه فروش و خدمات پس از فروش
شنبه17تير1396 ساعت 9:27

از سوی شرکت مدیا موتورز؛

عاملیت های برتر در حوزه فروش و خدمات پس از فروش مورد تقدیر قرار گرفتند

 

عاملیت های برتر شرکت مدیا موتورز نماینده رسمی خودروهای MG در ایران در حوزه فروش و خدمات پس از فروش، با توجه با شاخص های مختلف شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و شرکت مدیاموتورز در حوزه فروش و خدمات پس از فروش معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

در همایش سالیانه عاملیت های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیا موتورز که با حضور عاملیت های مختلف این شرکت در سراسر ایران برگزار گردید، برترین عاملیت ها در حوزه فروش و خدمات پس از فروش با توجه به شاخص های مختلفی نظیر امتیاز شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، رضایت مندی مشتریان، خدمت رسانی و...  معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

 بر اساس ارزیابی های عملکرد سالیانه در حوزه فروش، عاملیت 5103 (مشهد)، عاملیت 1403 (تهران) و عاملیت 7103 (شیراز) به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب و مورد تقدیر قرار گرفتند.

از سوی دیگر بر اساس ارزیابی های عملکرد سالیانه در حوزه خدمات پس از فروش نیز عاملیت 5103 (مشهد)، عاملیت 5401 (زاهدان) و عاملیت 1305 (رشت) به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

گفتنی است، به پاس قدردانی از تلاش عاملیت های برتر مدیا موتورز در حوزه خدمات پس از فروش، 3 خودرو امدادبه این عاملیت ها در راستای خدمت رسانی هرچه بیشتر به مشتریان واگذار گردید.