اهدای جوایز طرح زوج های خوشبخت MG

اهدای جوایز طرح زوج های خوشبخت MG

اهدای جوایز طرح زوج های خوشبخت MG
اهدای جوایز طرح زوج های خوشبخت MG
چهارشنبه5آبان1395 ساعت 19:06

عصر امروز طی مراسمی از برندگان طرح زوج های خوشبخت شرکت مدیا موتورز تقدیر به عمل آمد.

در این طرح 48 زوج با تزیین هر یک از محصولات MG  به عنوان خودروی عروسی و ارسال تصاویر آن به مدیا موتورز، شرکت کردند. شرکت مدیا موتورز نیز با توجه به استقبال چشمگیر صورت گرفته از تمامی شرکت کنندگان و برنده ویژه این طرح با تقدیم هدایایی به رسم یادگار تقدیر نمود.
لازم به ذکر است طی هفته آینده هدایای زوج های شهرستانی شرکت کننده در این طرح توسط عاملیت های شرکت مدیا موتورز و یا به وسیله پست ارسال خواهد شد.