برگزاری تست درایو اصفهان

برگزاری تست درایو اصفهان

برگزاری تست درایو اصفهان
تست درایو اصفهان برگزار شد
شنبه12تير1395 ساعت 6:42

تست رانندگی و جاده خودروهای ام جی در اصفهان برگزار گردید، این مراسم به مدت 2 روز در پیست کارتینگ اصفهان و با حضور پرشور هموطنان اصفهانی همراه بود.  خودروهای شاسی بلند ام جی جی اس و سدان ام جی 6 خودروهایی بودند که در این رویداد در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفتند. شرکت کنندگان با عبور از موانع طراحی شده و مسیرهای پر پیچ و خم نسبت به بررسی و تست قابلیتهای ان دو خودرو اقدام نمودند.

رضایت افراد از هندلینگ و قدرت خودروها پس از انجام تست از نکات قابل توجه در پایان این مراسم بود.